Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Infolinia dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomoc przy organizacji przewozu osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej pociągami POLREGIO*:

800 022 222 (z telefonów stacjonarnych)
(22) 47 32 354 (z telefonów komórkowych)

dostępna 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 23:00.

*Infolinia przyjmuje wyłącznie zgłoszenia dotyczące przejazdów pociągami POLREGIO
Zgłoszenia dotyczące przejazdów obsługiwanych wyłącznie przez inne spółki kolejowe, prosimy kierować bezpośrednio do przewoźnika obsługującego wybrane połączenie.


Zgłoszenia przejazdu można dokonywać także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wybranym adresem e-mail:


NAZWA ODDZIAŁU PR (Województwo)      Adres e-mail

BIAŁYSTOK (Podlaskie) - pomoc.bialystok@p-r.com.pl
BYDGOSZCZ (Kujawsko-Pomorskie) - pomoc.bydgoszcz@p-r.com.pl
GDYNIA Pomorskie) - pomoc.gdynia@p-r.com.pl
KIELCE (Świętokrzyskie) - pomoc.kielce@p-r.com.pl
KRAKÓW (Małopolskie) - pomoc.krakow@p-r.com.pl
LUBLIN (Lubelskie) - pomoc.lublin@p-r.com.pl
ŁÓDŹ (Łódzkie) - pomoc.lodz@p-r.com.pl
OLSZTYN (Warmińsko-Mazurskie) - pomoc.olsztyn@p-r.com.pl
OPOLE (Opolskie) - pomoc.opole@p-r.com.pl
POZNAŃ (Wielkopolskie) - pomoc.poznan@p-r.com.pl
RZESZÓW (Podkarpackie) - pomoc.rzeszow@p-r.com.pl
SZCZECIN (Zachodniopomorskie) - pomoc.szczecin@p-r.com.pl
WROCŁAW (Dolnośląskie) - pomoc.wroclaw@p-r.com.pl
ZIELONA GÓRA (Lubuskie) - pomoc.zielonagora@p-r.com.pl.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r.  - osoby z niepełnosprawnościami i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do nabywania  biletów na przejazd bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt. 15) wymienionego Rozporządzenia za osobę z niepełnosprawnością lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej uważa się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z  przejazdu pociagiem  na skutek:

  • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
  • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
  • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku

i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

W związku z powyższym,  osoby z niepełnosprawnościami i osoby o ograniczonej sprawności  ruchowej (w tym opiekun/przewodnik takiej osoby) nie są zobowiązane zgłaszać się do obsługi pociągu w celu nabycia biletu na przejazd, a przy odprawie nie pobiera się od nich opłaty za wydanie biletu w pociągu.


Kasy biletowe POLREGIO wyposażone w wideotelefony z systemem tłumacza języka migowego:

Kielce: kasa nr 4 w holu dworca
Łódź Kaliska: kasa nr 10 w holu dworca
Łódź Fabryczna: kasa nr 2 w holu dworca
Wrocław Główny: kasa nr 9 w holu dworca

W załącznikach określona jest dostępność infrastruktury (kasy biletowe, poczekalnie, WC, perony) dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej na stacjach i przystankach, na których zatrzymują się pociągi POLREGIO z podziałem na poszczególne województwa oraz dostępność peronów na stacjach, na których zatrzymują się pociągi wszystkich pasażerskich przewoźników kolejowych.

Dostępność peronów dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej

Dostępność infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnościami