Język:

Infolinia: 703 202 020
Opłata 1,29zł brutto/min połączenia. Realizator usługi: Progress Plus s.c.

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Infolinia dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pomoc przy organizacji przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej pociągami POLREGIO:

  • w Centrali spółki (infolinia i pomoc przy organizacji przewozu) - od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godz. 8:30 - 15:00, telefony:  800 022 222 i (22) 47 32 354 
  • w Oddziałach spółki (pomoc przy organizacji przewozu) - każdego dnia przez całą dobę - adresy mailowe i numery telefonów znajdują się w zakładce:  Pomoc przy organizacji przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej pociągami Przewozów Regionalnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r.  - osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione do nabywania  biletów na przejazd bez dodatkowych opłat.

Zgodnie z art. 3 pkt. 15) wymienionego Rozporządzenia za osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej uważa się każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z  przejazdu pociagiem  na skutek:

  • jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej),
  • upośledzenia lub niepełnosprawności umysłowej,
  • każdej innej przyczyny niepełnosprawności lub na skutek wieku

i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

W związku z powyższym,  osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności  ruchowej (w tym opiekun/przewodnik takiej osoby) nie są zobowiązane zgłaszać się do obsługi pociągu w celu nabycia biletu na przejazd, a przy odprawie nie pobiera się od nich opłaty za wydanie biletu w pociągu.


Pomoc przy organizacji przewozu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej pociągami POLREGIO (poniżej po rozwinięciu) 

 
Kasy biletowe POLREGIO wyposażone w wideotelefony z systemem tłumacza języka migowego:

Kielce: kasa nr 4 w holu dworca
Łódź Kaliska: kasa nr 10 w holu dworca
Łódź Fabryczna: kasa nr 2 w holu dworca
Wrocław Główny: kasa nr 9 w holu dworca

W załącznikach określona jest dostępność infrastruktury (kasy biletowe, poczekalnie, WC, perony) dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej na stacjach i przystankach, na których zatrzymują się pociągi POLREGIO z podziałem na poszczególne województwa oraz dostępność peronów na stacjach, na których zatrzymują się pociągi wszystkich pasażerskich przewoźników kolejowych.

Dostępność peronów dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej

Dostępność infrastruktury dworcowej dla osób z niepełnosprawnością